JAUMO Xoxa ngothando

JAUMO Xoxa ngothando

Xoxa, thanda uphinde uthokoze...

Imininingwane Yohlelo Lokusebenza


5.5.3
Android 4.1+
Mature 17+
10,000,000+
Get JAUMO Xoxa ngothando for Free on Google Play
4.4 (88.8%) 1,006,338 Amavoti

Incazelo Yohlelo Lokusebenza


Iapp entsha eyenza ukuthi uhlangane nabantu ongabazi uphinde ujole nabo noma unomuntu wakho! Ingabe ufuna ukwazana nabantu ongabazi? Yisikhathi esihle ngeJaumo app yokuxoxa nokuthanda. Thola ukuthi uthanda ubani, bese uzibonela ukuthi ukufikisakuphi lokho.

KUYASEBENZA NGEMPELA
Yazi abantu ongabazi abaduze nawe. Ungathola omusha noma ujole nomunye manje nje. IJaumo ayiyona eyabanganabo omacondana kuphela! Yiba yinxenye yomphakathi omkulu onabantu abalungile endaweni yakho. Kungena abantu abangaphezulu kuka 100,000 ngosuku.

IJAUMO IMAHHALA
Zonke izimpawu zokumenza nje asebenze uJaumo zimahhala futhi asoze zakhokhelwa nanini.

YAKHIWE NGOTHANDO
Akukho okufihlakele okuyinzuzo kuJaumo. Singabangani ababili abafuna ukuhlanganisa abantu ngosizo lukaJaumo: yethembekile, ilula ukuyisebenzisa kanti futhi imahhala.

AMATOMU AHLALA AKUWE
Ukufihlakala kwakho kubalulekile kithi kanti vele uwena obambe amatomu. Imininingwane yokuthi ukuphi neyokuthi ungubani ihlala ifihlakele. Awaziwa muntu kanti futhi uphephile lapha. Uyazikhethele ukuthi, nini nokuthi ufuna ukuhlangana kanjani nomunye umuntu.

Sicela ukuthi usazise ngokusebenzisa kwakho ngokuthumela ku:
android@jaumo.com

Zithokozise ngokwecile ngeJaumo kanti futhi siyabonga ukumhlola kwakho :)
Benny & Jens

http://www.facebook.com/jaumo.dating
http://instagram.com/jaumoapp
http://twitter.com/jaumo

Ushintsho / Yini Entsha


The best app to meet new friends or date someone right now. We're always making improvements to give you the #1 dating experience in the world! To make sure you don't miss a thing, just keep your updates turned on.
New:
- New Filter options like education, body height, smoker
- Boost. Be the #1 in your area for 30 minutes.
Please send us feedback on how you like it. THANK YOU.
Have fun!
Benny & Jens

Ungase Futhi Uthande Lezi Zinhlelo Zokusebenza