phòng thí nghiệm và giá trị

phòng thí nghiệm và giá trị

hóa chất, creatin, giá trị bình thường và bất thường, ure,

Chi Tiết Về Ứng Dụng


4.0.0
Android 4.1+
Everyone
1+
Get phòng thí nghiệm và giá trị for Free on Google Play

Mô Tả Ứng Dụng


Rất nhiều người mong muốn được chương trình tốt nhất của chúng tôi. Hướng dẫn này là rất tốt đẹp cho y học.
Các phòng thí nghiệm ứng dụng cung cấp thông tin đơn giản về các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm thông thường bao gồm các giá trị bất thường bình thường và kết quả giải thích.
Nó được viết bằng một ngôn ngữ đơn giản được hiểu bởi công chúng nói chung.
Nó có thể là một công cụ hữu ích cho sinh viên, bệnh nhân và nhân viên y tế.
Một tư vấn y tế phòng thí nghiệm cung cấp miễn phí cho người dùng để tìm hiểu về các báo cáo phòng thí nghiệm của họ.

Changelog / Có Gì Mới


Bug fixed

Bạn Cũng Có Thể Thích Các Ứng Dụng Này