ARCore của Google

ARCore của Google

SDK Android cho thực tế tăng cường.

Chi Tiết Về Ứng Dụng


Varies with device
Android 7.0+
Everyone
10,000,000+
Get ARCore của Google for Free on Google Play
4.3 (85.1%) 18,890 Phiếu Bầu

Mô Tả Ứng Dụng


ARCore là nền tảng của Google để xây dựng trải nghiệm thực tế tăng cường.
Bạn có thể cài đặt ứng dụng và mở khóa các cách mới để mua sắm, tìm hiểu, tạo và trải nghiệm thế giới cùng nhau.
http://developers.google.com/ar/arcore_open_source_licenses
Bằng cách sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google (Điều khoản dịch vụ của Google,
http://www.google.com/accounts/TOS) và Chính sách bảo mật chung của Google
(http://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/). Ứng dụng này là một Dịch vụ theo như định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ
của Google và các điều khoản liên quan đến phần mềm trong các Dịch vụ của chúng tôi áp dụng cho việc bạn sử dụng ứng dụng này.

Changelog / Có Gì Mới


• Improved performance and battery life.
• Reduced memory utilization.

Bạn Cũng Có Thể Thích Các Ứng Dụng Này